نوبت درخواستی شما برای () مورخ


مراجعه کننده گرامی برای گرفتن وقت دهی اینترنتی به موارد ذیل توجه فرمایید:

  1. ضروری است نوبت دهی اینترنتی صرفابامشخصات واطلاعات بیمارانجام شود.
  2. درحال حاضر نوبت دهی اینترنتی جهت اتباع خارجی ونوزادانی که تازه متولد شده وفاقدکدملی هستند،امکان پذیر نمی باشد.
  3. درصورت داشتن بیمه ارائه دفترچه بیمه بیمارودرصورت نداشتن بیمه ارائه کارت ملی بیمار به صندوق بیمارستان الزامی میباشد.
  4. وقت دهی فقط مربوط به ویزیت می باشد و شامل آزمایشات، سونوگرافی و سایر اقدامات پاراکلینیکی و ... نمی باشد.
  5. لازم به ذکر است امکان نوبت دهی اینترنتی روز قبل از نوبت درخواستی میسر میباشد به عبارتی نوبت فقط برای روز بعد قابل ثبت است.

تایید می‌کنم   انصراف

در حال حاضر این پزشک غیرفعال می‌باشد.

بازگشت

شیفت: صبح   عصر

     آماده جهت ثبت نوبت
     پزشک غیرفعال
شنبه
1399/08/10
یکشنبه
1399/08/11
دوشنبه
1399/08/12
سه شنبه
1399/08/13
چهار شنبه
1399/08/07
پنج شنبه
1399/08/08
جمعه
1399/08/09
درمانگاه روانپزشكيدکتر نجاتی
۹ الی ۱۱

دکتر خضرزاده
۹ الی ۱۱

دکتر فخری
14

دکتر درخشان نیا
۹ الی ۱۱

دکتر درخشان نیا
دکتر اشرفی
۹ الی ۱۱

دکتر درخشان نیا
۹ الی ۱۱

تجزیه و تحلیل , طراحی , برنامه نویس و پیاده سازی - رادرایانه radrayaneh.ir