بیمارستان بوستان اهواز
 

ارزشیابی دوره های آموزشی رضایت آموزش گیرندگانعنوان دوره
نام خانوادگی مدرس
نام
تاریخ برگزاری
مکان برگزاری
عنوان پرسش های مرتبط با محتوای دوره و مدرس
نحوه ارایه اهداف دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه ارتباط اهداف و محتوای دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟
نظم کاری و حضور به موقع مدرس را چگونه ارزیابی می کنید؟
قدرت بیان مدرس را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه اداره کلاس به وسیله مدرس را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه ارتباط مدرس با شرکت کنندگان را چگونه ارزیابی می کنید؟
ارتباط مدت زمان کلاس، اهداف و محتوای آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان یادگیری خود را از دوره، چگونه ارزیابی می کنید؟
تدارک وسایل کمک آموزشی (جزوه، کتاب، فیلم و ...) را چگونه ارزیابی می کنید؟
عنوان پرسش های مرتبط با واحد آموزش و اطلاع رسانی و تدارکات آموزش
وضعیت مکان برگزاری دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟
وضعیت امکانات کمک آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه ارتباط مسئول آموشز و اطلاع رسانی را با شرکت کنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟
نظم کاری و حضور مسئول آموزش و اطلاع رسانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
توزیع جزوه، کتاب و ... و کیفیت آن ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
امکانات جنبی و پذیرایی را در طول دوره چگونه ارزیابی می کنید؟
تغییرات احتمالی در برنامه و نحوه اعلام تغییرات را چگونه ارزیابی می کنید؟
نام خانوادگی شرکت کننده
نام
تاریخ

کد امنیتی:

captcha

 

 

 


    تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان روانپزشکی  بوستان اهواز وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان میباشد . 
 

 

 

 

      

 

  آدرس :اهواز- جاده گلستان بالاتر از پارک شقایق
  کدپستی : 6136954581

  تلفن : 51-33741047-061
  دورنگار : 33741056-061

سامانه پیام کوتاه :30006000010206

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه