بیمارستان بوستان اهواز


شخص پر کننده
جنسیت
سن1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ *


2 - نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟ *


3 - از امکانات رفاهی موجود (تعداد صندلی)رضایت دارید؟ *


4 - از امکانات رفاهی موجود (آب سرد کن)رضایت دارید؟ *


5 - از امکانات رفاهی موجود (وسایل گرمایشی وسرمایشی)رضایت دارید؟ *


6 - نظافت و تمیز بودن محیط چگونه است؟ *


7 - سرعت عمل و روند انجام خدمت مورد نظر چگونه بوده است؟ *


8 - ممانعت از حضور همراه و توصیه کارشناس رادیولوژی و سی تی اسکن به پوشیدن روپوش سربی برای همراه درصورت ضرورت *


9 - مدت زمان انتظار جهت دریافت تصاویر سی تی اسکن و سونو گرافی,رادیولوژی,ام آر آی,پزشک هسته ای *


10 - آیا آموزشهای لازم برای انجام آزمون MRI,CT وپزشکی هسته ای به شما ارائه شده است؟ *


11 - آیا از خدمات ارائه شده در این واحد رضایت دارید؟ *


12 - کدام فرآیند تشخیصی (MRI ,سونوگرافی,پزشکی هسته ای سی تی اسکن رادیولوژی )برای شما انجام گرفت؟ *13 - نام فرد یا افرادی که برخورد مناسب داشته وبا شما همکاری کرده اند بنویسید؟ *14 - نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسب با شما داشته اند بنویسید؟ *نام خانوادگینامتلفنشهرستان محل سکونت

captcha

طراحی و پیاده سازی: راد وب
SQL Error
SQL Error