بیمارستان بوستان اهواز

در روز شنبه مورخ 1397/10/15 کنفرانسی تحت عنوان کار با دستگاه الکتروشوک قلبی در سالن بخش 4 توسط سرکار خانم مهندس هراتی جهت همکاران پرستار و بهیار انجام گردید .

ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
rate rate
0

تاریخ: شنبه 15 دی 1397     بازدید ها: 210     دسته: اخبار     
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه