بیمارستان بوستان اهواز

در روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 کنفرانسی تحت عنوان نحوه صحیح خونگیری و نحوه صحیح ارسال آن به آزمایشگاه توسط سرکار خانم زمانی راد در سالن بخش 4 جهت کادر درمان انجام گردید .

ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
rate rate
0

تاریخ: دوشنبه 17 دی 1397     بازدید ها: 209     دسته: اخبار     
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه