بازدید رییس محترم حوزه هنری استان خوزستان
TEST
بازدید رییس محترم حوزه هنری استان خوزستان

در روز چهارشنبه مورخ 1398/07/04 رأس ساعت 9  صبح رییس محترم حوزه هنری جناب آقای سید شهاب الدین طباطبائی و هیئت همراه در دفتر ریاست محترم بیمارستان حضور بهم رسانده که پس از سخنانی چند از جانبازان دیدار به عمل آمد  و در انتها جهت بالا بردن روحیه این عزیزان به اجرا نمایش پرداختند وپس از آن با تقدیم لوح سپاس به پرسنل مراسم خاتمه یافت .

A
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه