بیمارستان بوستان اهواز

معرفی

تاریخچه بیمارستان
این بیمارستان از سال 1371 با تلاش معاونت بهداشت و درمان بنیاد جانبازان استان خوزستان
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه