بیمارستان بوستان اهواز

مشخصات بیمارستان روانپزشکی بوستان اهواز

بیمارستان روانپزشکی بوستان اهواز تک تخصصی اعصاب و روان و دارای موافقت اصولی می باشد . این بیمارستان در زمینی به مساحت 4522 متر مربع احداث گردیده که زیر بنای درمانی آن 3725 متر مربع می باشد . دارای 132 نفر نیروی انسانی است که 24 نفر آنها پیمانی ، رسمی  و 108 نفر آنها بصورت قرارداد معین و ساعتی  هستند . این بیمارستان با 125 تخت مصوب و 100 تخت فعال با میانگین ضریب اشغال تخت 88درصد می باشد .  بیمارستان دارای واحدهای پاراکلینیکی از قبیل درمانگاه  ، آزمایشگاه ، تغذیه ، مرکز روزانه ، نوار مغز ، نوار قلب ، مشاوره روانشناسی و مددکاری می باشد .
 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه