بیمارستان بوستان اهواز


شخص پر کننده
جنسیت
سن سالمیزان تحصیلاتآیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟از امکانات رفاهی موجود (تعداد صندلی)رضایت دارید؟از امکانات رفاهی موجود (آب سرد کن)رضایت دارید؟از امکانات رفاهی موجود (وسایل گرمایشی وسرمایشی)رضایت دارید؟نظافت و تمیز بودن محیط چگونه است؟سرعت عمل و روند انجام خدمت مورد نظر چگونه بوده است؟از سیستم نوبت دهی راضی هستی؟نام فرد یا افرادی که برخورد مناسب داشته وبا شما همکاری کرده اند؟نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسب با شما داشته اند؟نامنام خانوادگیتلفن

captcha

طراحی و پیاده سازی: راد وب
SQL Error
SQL Error