نام بخش/واحد

 

شخص پر کننده


 

زمان تکمیل فرم


 

سن سال
میزان تحصیلات
وضعیت پوشش بیمه ای
محل سکونت
سابقه قبلی مراجعه
ذکر نام بیمارستان و شهر مربوطه
معیارهای سنجش- خدمات پذیرش
دسترسی آسان به واحد پذیرش
از سرعت تشکیل پروندۀ بستری در واحد پذیرش
از طرز برخورد کارکنان واحد پذیرش و ارائه راهنمایی های لازم
خدمات پرستاری
از سرعت انتقال بیمار از اورژانس به بخش
از طرز برخورد و ارائه راهنمایی پرستار بخش در هنگام ورود شما به بخش
دسترسی ودریافت اطلاعات ضروری درطول مدت بستری
از پاکیزگی و مناسب بودن ملحفه، پتو، لباس، تشک و تعویض به موقع آنها در صورت نیاز
از میزان مهارت پرستاران (در انجام تزریقات، پانسمان، رگ گیری و لوله گذاری )
از کنترل منظم وضعیت سلامتی توسط پرستار شیفت شب ( دارو، تعویض پانسمان ورسیدگی به وضعیت تغذیه)
از کنترل منظم وضعیت سلامتی توسط پرستار شیفت روز ( دارو، تعویض پانسمان ورسیدگی به وضعیت تغذیه)
از میزان دقت و توجه کارکنان پرستاری درزمینۀ جلوگیری از بروز خطر و ناایمنی و سانحه برای شما درحین مدت بستری
نحوۀ کمک رسانی به شما در مواقع نیاز ( پائین آمدن از تخت، راه رفتن در بخش، در اختیار گذاشتن لگن و ...)
از میزان شناخت کارکنان پرستاری (نام و نام خانوادگی شما) علّت بستری و وضعیت بیماری و برنامۀ درمانی شما
از پاکیزگی و آراستگی پوشش کارکنان پرستاری، نصب اتیکت، شناسایی و مراعات شئونات اسلامی در رفتار و عملکرد ایشان
خدمات پزشکی
از میزان دلسوزی و توجه پزشک یا پزشکان معالج نسبت به صحبت ها و نگرانی های شما
در یافت اطلاعات لازم از پزشک
از انجام ویزیت روزانه توسط پزشک معالج
از دسترسی به پزشک معالج یا دستیاران ایشان درهنگام نیاز
از میزان اطلاع پزشک یا پزشکان معالج از نام و نام خانوادگی شما، علت بستری، وضعیت بیماری
از ایجاد حریم امن و مراعات اصل رازداری در هنگام انجام معاینه و یا آموزش به دانشجویان در حضور دیگران
مهارت پزشکان در تشخیص درمان
از انجام به موقع مشاوره های پزشکی/ درمانی مورد نیاز
از میزان هماهنگی بین پزشکان و نیز بین پزشک و پرستار درخصوص رسیدگی درمانی مناسب شما
از پاکیزگی و آراستگی پوشش کادر پزشکی، نصب اتیکت شناسایی، مراعات شئونات اسلامی در رفتار و عملکرد آنها
از نحوۀ ارائه توصیه ها و راهنمایی های لازم توسط پزشکان درخصوص چگونگی ادامۀ مراقبت در منزل پس از ترخیص از بیمارستان
خدمات تغذیه
از تناسب وکیفیت غذای ارائه شده به شما با وضعیت بیماری و نیازهای سلامتی شما
از ویزیت شما توسط کارشناس تغذیه و ارائه مشاوره توسط ایشان درصورت نیاز
از رعایت موازین بهداشتی درخصوص ظروف، اغذیه، آشامیدنی و خوراکی های ارائه شده به شما
از پاکیزگی و آراستگی پوشش و ظاهر متصدی توزیع مواد غذایی و طرز برخورد ایشان
خدمات کاخداری
از تمیزی محیط بیمارستان و بخش
از وضعیت تهویه و نور اُتاق ودمای اتاق
از وضعیت سرویس بهداشتی (روشویی- توالت کافی)
از وجود امکانات مناسب در بخش جهت استحمام و مهارت در صورت نیاز (وجود حمام پاکیزه، آب سرد و گرم)
در دسترس بودن امکانات مورد نیاز جهت اقامۀ نماز و انجام سایر فرایض دینی
از ارائه امکانات در نظر گرفته شده درکارت همراه(صندلی،)رضایت دارید.
از ارائه امکانات در نظر گرفته شده درکارت همراه(غذا،)رضایت دارید
از میزان ، مراعات موازین بهداشتی توسط نیروهای خدماتی در بخش (نظافت بخش- جمع آوری زباله)
آیا بیمار از پوشیدگی کامل برخوردار است؟(لباس آستین بلند برای بیمار خانم- کلاه برای بیمار بدحال-پوشیدگی با ملحفه تمیز درهنگام انتقال- پوشش
خدمات نگهبانی
از طرز برخورد نگهبانان با ملاقات کنندگان
از حفظ نظم بخش و بیمارستان توسط نگهبانان
از نحوۀ ارائه راهنمایی لازم بیمار و همراهان
از آراستگی کادر نگهبانی ونصب اتیکت
خدمات حسابداری-صندوق –بیمه گری
از سرعت عمل وطرز برخوردکارکنان صندوق
از سرعت عمل وطرز برخوردکارکنان حسابرسی
از نحوۀ عملکرد مأمور بیمه
از سرعت عمل و دقت منشی بخش و ارسال به موقع پرونده به حسابرسی جهت ترخیص بیمار
خدمات پیراپزشکی
ممانعت از حضور همراه و توصیۀ کارشناس رادیولوژی و سی.تی.اسکن به پوشیدن روپوش سربی برای همراه درصورت ضرورت
مدت زمان انتظار جهت دریافت تصاویر سی.تی اسکن و سونوگرافی
رضایت مندی کلی شمااز اقامت دربیمارستان گلستان وتاثیر آن در بهبود سلامتیتان را بفرمایید.
پاسخگویی مسئولین
دسترسی در صورت نیاز به، پیشنهاد، انتقاد و شکایت به مسئولین
نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد وهمکاری را با شما داشته اند بنویسید
نام فرد یا افرادی که با شما برخورد نا منا سبی داشته اند بنویسید.
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است،لطفاٌ آن را بنویسید.(با ذکر مورد وفرد مورد نظر).
نام خانوادگی
نام
تلفن
کد ارزشیاب
شیفت
کدپیگیری
تاریخ
توضیحات

captcha

طراحی و پیاده سازی: راد وب