بیمارستان بوستان اهواز

معرفی بخشهای بیمارستان اعصاب و روان بوستان اهواز

 

بخش شوک مغزی( ECT) :

این بخش در طبقه همکف بیمارستان مابین اورژانس و بخش یک قرار گرفته است که دارای 9تخت می باشد . ECTجهت بیماران بخشها و مراجعین سرپایی طبق دستور پزشک معالج با حضور متخضص بیهوشی در روزهای فرد هفته ساعت  8صبح انجام می شود .

              

بخش اورژانس :

این بخش در طبقه همکف واقع شده است دارای اتاق های  احیاء قلبی و ریوی (CPCR) ، ویزیت پزشک عمومی و متخصص ، تحت نظر با 3تخت بستری موقت ، تزریقات سرپایی ،  نوار مغز (EEG) ، مددکاری ، روانشناسی و پایگاه پرستاری می باشد . این بخش بصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.

 

 

بخشهای بستری :

بخش یک: در طبقه همکف و دارای28تخت بستری جهت بیماران می باشد

بخش دو :  در طبقه اول دارای 29تخت بستری جهت جانبازان گرامی که بصورت مزمن در این مرکز بستری می باشند.

بخش سه : در طبقه اول و دارای 40تخت جهت بستری بیماران می باشد.

بخش 4 : در طبقه اول ساختمان مجاور و دارای25تخت جهت بستری بیماران می باشد.

 

بخش کار درمانی :

این بخش در ساختمان مجاور بخشهای بستری در طبقه همکف واقع شده است دارای واحد تربیت بدنی  و کارگاههای گل سازی ، عروسک سازی ، معرق کاری ، نقاشی  می باشد و بصورت روزانه به بیماران بستری در بخشها و جانبازان معزز که بصورت سرپایی مراجعه می کنند خدمات رسانی می کند.

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه